Campanie de
 informare
Drepturile angajatului și încurajarea muncii legale, declarate
Pentru a beneficia de drepturile care îi corespund oricărui angajat, este importantă semnarea unui contract individual de muncă și prestarea activității sub formă legală, declarată la stat. 

Descurajăm munca la negru, care nu respectă legislația în vigoare, nefiind declarată autorităților publice. E bine de reținut faptul că, lucrând la negru, angajații sunt expuși la condiții de muncă periculoase și la câștiguri mai mici, iar acest tip de activitate implică nenumărate riscuri și sancțiuni atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Codul Muncii și alte legi speciale impun ca relațiile dintre angajat și angajator să se bazeze pe principii morale și bună-credinţă. Contractul individual de muncă este documentul care certifică respectarea acestor norme de corectitudine reciprocă și include reglementările de bază, acceptate de ambele părți contractante.

Acesta nu prevede explicit care sunt drepturile angajatului, dar, prin menționarea unor aspecte legate de condițiile de muncă, salarizare, formarea și perfecționarea profesională, programul de muncă și repaus, concediul de odihnă și garanția siguranței și protecției la locul de muncă, acestea sunt subînțelese și asumate ca atare de angajator. 

Printre obligațiile angajatorului, esențială este respectarea drepturilor angajaților și îndeplinirea tuturor obligațiilor în conformitate cu legislația relevantă în vigoare, contractele individuale de muncă și contractele colective de muncă.

De exemplu, în cazul concedierilor din motive neimputabile angajaților (fie individuali, fie colectivi), compania are obligația, conform contractului colectiv de muncă, de a furniza un preaviz de 30/60 de zile (în funcție de vârsta angajatului) și compensații diferite pentru concediere, conform prevederilor din contractul colectiv de muncă.

Mai mult, în cazul transferului companiei sau a unor părți ale acesteia, perioada minimă de informare este de 30 de zile calendaristice pentru angajați și reprezentanții acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Angajații au dreptul de a beneficia de diversitate, echitate și incluziune. Companiile își iau angajamentul de a proteja drepturile tuturor angajaților, inclusiv ale grupurilor subreprezentate, oferind oportunități egale de angajare, asigurându-se că practicile de angajare ale companiei nu sunt discriminatorii și oferind tuturor angajaților un mediu de lucru fără intimidări, amenințări, ostilitate, tratament inuman, violență și hărțuire.

Companiile își asumă că nu vor face discriminări la angajare bazate pe rasă, culoare, etnie, naționalitate sau origine socială, ascendență, sex, identitate sau expresie de gen, orientare sexuală, limbă, vârstă, handicap, condiție medicală, stare de sănătate, aspect fizic, sarcină, stare civilă sau familială, statut de cetățean sau de străin, religie, afiliere politică sau de altă natură, informații genetice, statut militar sau de veteran, loc de reședință, situație economică sau socială, statut de victimă sau alte caracteristici.

Nu în ultimul rând, orele de lucru nu trebuie să depășească maximul stabilit de legislația locală, iar angajații trebuie să fie plătiți pentru orele suplimentare cel puțin la nivelul stabilit de legile și reglementările aplicabile.

În plus, companiile trebuie să adere la toate legile și reglementările naționale și locale privind crearea și menținerea condițiilor de lucru sigure și a unui mediu de lucru sănătos și să integreze practicile de management ale sănătății și siguranței în toate aspectele operațiunilor sale. 
inapoi